Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Studiebijeenkomsten en kenniskringenStudiebijeenkomsten

Op gezette tijden organiseert ABC Trajectmanagement studiebijeenkomsten voor gemeentelijke bestuurders, beleidsmakers en leidinggevenden.

Deze studiebijeenkomsten betreffen de volgende thema´s:
- verzelfstandiging van gemeentelijke onderdelen (diensten)
- de gemeente en haar rol als opdrachtgever
- de gemeente als regisseur
- belangenbehartiging bij outsourcing/verzelfstandiging

Doel van deze studiebijeenkomsten is kennisoverdacht en bieden van concrete, praktische know how over de betreffende thema's.

Deelname is mogelijk bij open inschrijving.
Duur: halve dag (middag).

Vraag hieronder naar locatie en data waarop de door u gekozen studiebijeenkomst weer wordt gehouden.

Kosten hiervoor bedragen € 150 per deelnemer (excl. BTW). (Deelname is beperkt tot maximum van 20 deelnemers per bijeenkomst)

Informatie aanvragen >>ABC Trajectmanagement organiseert ook periodiek zogenaamde 'kenniskringen', Deze kringen worden regionaal georganiseerd voor gemeentelijke bestuurders en hun topambtenaren. De kenniskringen vinden plaats rondom en tijdens een lunchbijeenkomst, waarbij een inleider een thema toelicht en de deelnemers ervaringen hierover met de inleider en elkaar kunnen uitwisselen.

Duur van de bijeenkomst: ca. 2 uur.
Aan deelname hiervan zijn geen kosten verbonden.

Vraag onze lijst met onderwerpen en locatie(s).

Informatie aanvragen >>Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement