Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
      Onze achtergrond
      Wat doet ABC?
      Wat komt in aanmerking?
      Hoe kan ABC helpen?
      Onze totaaloplossing
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
DienstverleningOnze achtergrond

De ABC trajectmanagers zijn specialisten met langjarige ervaring bij het Rijk, Gemeenten, en Provincies. Meer >>De kernspecialiteit van ABC Trajectmanagement is het op eigen benen zetten van af te zonderen uitvoerende overheidsstaken. Meer >>Werkzaamheden die gelieerd zijn en blijven aan de overheid en overwegend facilitair of uitvoerend van aard zijn. Meer >>ABC Trajectmanagement zet implementatietrajecten op om daarmee de uitvoerende taken van de gemeente op bedrijfsmatige grondslagen te organiseren. Meer >>ABC Trajectmanagement heeft ruime ervaring met alle facetten van verzelfstandigen, shared service centra, professioneel vastgoedbeheer en samenwerking bij heffing en inning. Meer >>Pagina afdrukken
Copyright 1995-2022
ABC trajectmanagement