Home       Sitemap      
Organisatie
      Visie
      De gemeentelijke spagaat
      Kerntaken gemeente
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
OrganisatieOver ABC Trajectmanagement

ABC Trajectmanagement is bewezen succesvol in het vinden én implementeren van oplossingen voor vraagstukken rond overheidstaken met een bedrijfsmatig karakter op het snijvlak van markt en overheid.
ABC Trajectmanagement beschikt daarbij over een rijke praktijkervaring met het op afstand zetten van uitvoerende overheidstaken.
ABC Trajectmanagement kent vanuit deze praktijk als geen ander de gecompliceerdheid en gevoeligheden van dergelijke veranderingstrajecten. Wij zijn in staat u een totaaloplossing te bieden voor het hele traject: van idee tot en met realisatie.

Ter illustratie hiervan een citaat uit Ondernemingsraadadvies waarbij ABC het proces van verzelfstandiging heeft gestuurd en begeleid:


"Het recente besluit van het college vormt het sluitstuk van jarenlange pogingen te komen tot verzelfstandiging van dit organisatieonderdeel.

De OR spreekt haar waardering uit voor met name het proces dat haar inziens in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het feit dat de verzelfstandiging nu (zo goed als) wel is gelukt.

De externe trajectbegeleider, een centrale aansturing vanuit de gemeente, een oplossingsgerichte stuurgroep waarin ook de OR mocht participeren, naast een adequate en frequente informatie en communicatie met het betrokken personeel ziet de OR als essentiële ingrediënten van het succesvolle proces."Onze maatschappij is continue in beweging. Zeker op het gebied van regelgeving. In een omgeving waar verandering vaak de enige constante factor is, is het voor het (lokale) bestuur moeilijk richting te geven aan beleid en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Meer >>Door tal van maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen staan overheden onder druk om hun dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Tegelijkertijd neemt op staatsniveau het overheidsbudget steeds verder af (mede als gevolge van de Europese Maastricht-criteria). Dit komt ook tot uiting komt in een krimpende geldstroom richting gemeenten. Meer >>De achterliggende jaren heeft in veel gemeenten een kerntakendiscussie plaatsgevonden. Meer recent is de aandacht voor de verbetering van de dienstverlening aan de burger. Meer >>Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement