Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Referenties
Voorbeelden van uitgevoerde opdrachtenGemeentebedrijf
(500-1000 medewerkers)
Opdracht Sociaal verantwoord afbouwen
Trajectduur 2 jaar
Resultaat Landelijke A&O prijs voor project. Afbouw in overleg vakbonden OR.
meeste medewerkers herplaatst zonder gedwongen maatregelen.
 
Gemeentelijk schoonmaakbedrijf
Opdracht Extern verzelfstandigen
Marktconform functioneren
Ombouwen rechtspositie
Financieel selfsupporting
Trajectduur 2 jaar
Resultaat Marktconforme NV.
Management / personeel buy-out.
Geen gedwongen ontslagen.
 
Gemeentelijke dienst Bedrijfskleding
Opdracht Uit verlies halen
Verbeteren service
Marktconform functioneren
Extern verzelfstandigen in BV
Trajectduur 1,5 jaar
Resultaat Management buyout met deelname marktleider.
 
Gemeentelijk Aannemersbedrijf
(50-100 medewerkers)
Opdracht Sociaal verantwoord sluiten
Trajectduur 1,5 jaar
Resultaat a) Deel bedrijf (40) gesloten zonder gedwongen ontslagen d.m.v.
omscholing
bijscholing
herplaatsing.
b) Deel intern verzelfstandigd in onderhoudsbedrijf.
 
Gemeentelijk Bouw Adviesbureau
(50-100 medewerkers)
Opdracht Saneren bedrijf
Trajectduur 2 jaar
Resultaat a) Interne verzelfstandiging.
b) Opsplitsen in drie selfsupporting bedrijven. Alle drie marktconform en financieel selfsupporting.
 
Gemeentelijke Wasserij
(25-50 medewerkers)
Opdracht Uit verlies halen
Verbeteren service
Marktconform functioneren
Verzelfstandigen in BV
Trajectduur 1 jaar
Resultaat a) Na externe verzelfstandiging en bedrijfsmatige sanering.
b) Verkoop aan branchegenoot o.b.v. geen ontslagen en handhaven rechtspositie.
 
Gemeentelijk Uitzendbureau
Opdracht Opzetten uitzendbureau
Bundelen uitzendomzet
Behalen schaalvoordeel
Trajectduur 2 jaar
Resultaat Uitzendbureau verkocht aan Randstad.
 
Gemeentelijke Sportfaciliteiten
Opdracht Opinie aanbod koop particulieren
Overlevingsplan zwembad
Toekomstplan sportbeleid
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Gemeentelijke verzelfstandiging.
Geen verkoop gemeente eigendom.
Nieuw sport en facilitair beleid.
Financiële dekking.
 
Provinciaal Groen Onderhoudsbedrijf
recreatieterreinen
(50-100 medewerkers)
Opdracht Stroomlijnen bedrijf
Extern verzelfstandigen
Financieel selfsupporting
Geen verlies arbeidsrechten
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Marktgeoriënteerde overheids NV.
80 medewerkers.
Efficiëntieverbetering 25%.
Financieel selfsupporting.
Geen gedwongen ontslagen.
 
Gemeentelijke Dienst op gebied van Verkeer en Infrastructuur
(250-500 medewerkers)
Opdracht Intern verzelfstandigen
Versterken bedrijfsvoering
Realiseren bedrijfskundige efficiency
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Kaders/afspraken bedrijfsvoering. Aanstellen controller.
Nieuw fin. systeem geïmplementeerd met efficiency maatregelen.
Reorganisatie van staffuncties.
 
Gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Opdracht Verbetering bedrijfsvoering
Ondersteunen transformatietraject
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Nieuwe structuur directie en staf mede opgezet.
Transformatietraject doorgevoerd door hele dienst.
Bedrijfsvoering versterkt.
 
Verzelfstandigde Overheidswasserij
Opdracht Managen reguliere bedrijfsvoering
Aansturen verkoopproces
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Bedrijfsvoering versterkt.
Bedrijfsresultaat verbeterd.
Businessplan i.v.m. verkoop.
 
Stadsdeel van een gemeente
Opdracht Uitoefenen fin. toezicht vanuit gemeente
Reorganisatie op bedrijfskundige basis.
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Diverse organisatieverbeteringsprocessen doorgevoerd.
Financiële situatie verbeterd.
Sanering van organisatie.
Bedrijfsvoering versterkt.
 
Museum
Opdracht Opstellen van businessplan na de verzelfstandiging
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Verbetering van bedrijfsvoering en de bezoekersaantallen
 
Verzelfstandiging d.m.v. fusie organisatie(s) natuur- en landschap
Opdracht Begeleiden en ondersteunen fusieproces
Opstellen fusiebegroting
Uniformeren arbeidsvoorwaarden
Opstellen sociaal plan
Stroomlijning bedrijfsprocessen
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Fusieproces afgerond.
Nieuwe organisatie vorm gegeven.
Maatregelen ter versterking financiële organisatie en bedrijfsvoering.
 
Gesubsidieerde instelling rechtshulpverlening
Opdracht I.v.m. gewijzigd rijksbeleid afbouwen van rechtspersoon
overdracht personeel aan rechtsopvolgers
afwikkeling rechtspersoon
Trajectduur 2 jaar
Resultaat Personeel zonder gedwongen ontslagen overgedragen.
Vereffening rechtspersoon.
Financiële afwikkeling richting subsidiënt.
 
Verzelfstandigen gemeentelijke afdeling Sport&Recreatie
(25-50 medewerkers)
Opdracht Trajectmanagement verzelfstandiging
Optimalisering bedrijfsvoering
Trajectduur 1,5 jaar
Resultaat Aansluiting bij bestaande verzelfstandigde organisatie (>200 medewerkers).
Opzet zelfstandige regionale vestiging.
Versterking bedrijfsvoering.
Behoud werkgelegenheid.
Reëel groeiperspectief.
 
Grote gemeente
Opdracht Programma-management van gemeentebrede implementatie ERP-systeem
Overdracht van nieuwe systemen aan afdeling functioneel beheer
Trajectduur 2 jaar (loopt nog)
Resultaat ERP systemen operationeel bij alle dertien diensten van de gemeente in januari 2008.
ERP omvat administraties van financiën, logistiek en projecten.
Methodische aanpak conform Prince2 methodiek en AIM methodiek (Oracle).
Integrale aanpassing van adminstratieve organisatie.

Inmiddels een aantal diensten operationeel.
 
Min.van EZ/min.Financien
Opdracht Reorganisatie
Economische controle dienst(500 fte).
Daarna fusie met de FIOD.

Toestemming Tweede Kamer was hiervoor noodzakelijk
Trajectduur 1,5 jaar
Resultaat Reorganisatie betrof herinrichting primair proces :van onderzoeksgericht/specialistisch naar project-/product gericht met targets;verbetering bedrijfsvoering.
 
Min. Verkeer en Waterstaat
Opdracht Verzelfstandiging kenniscentrum als dienstverlener t.b.v. Bouwdienst
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Opzetten van een kenniscentrum op het gebied van het aanbestedingswezen.
 
Gemeente
Opdracht Opzetten van een houdstermaatschappij om daarmee diverse gemeentelijke bedrijven gereed te maken voor externe verzelfstandiging.
Trajectduur 1,5 jaar
Resultaat Adequate juridische, fiscale en bestuurlijke kaders voor succesvolle externe verzelfstandiging.
 
Gemeente
Opdracht Advisering inzake verkoop van gemeentelijke bedrijven aan o.m. personeel en management.
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Gunstig resultaat zowel qua economisch rendement als qua sociaal beleid.
 
Provincie
Opdracht Advisering inzake een samenwerkingsverband met commerciële havens.
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Duurzame joint venture op basis van wederzijdse sterke punten.
 
Landschapsbeheer
Opdracht Advisering m.b.t. samenwerking tussen overheids- en particuliere organisaties.
Trajectduur 0,5 jaar
Resultaat Zowel belangenbehartiging als back-office stap voor stap gerealiseerd.
 
Intergemeentelijke samenwerking
Opdracht Ontvlechting van Regionaal Indicatie Orgaan
Trajectduur 9 maanden
Resultaat RIO is organisatorisch en financieel ontvlochten, aangezien deze ondergebracht werd bij CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg).
 
Verzelfstandiging en fusie van Gemeentebelastingen (60 medewerkers)
Opdracht Projectmanagement van verzelfstandiging alsmede personele en organisatorische fusie.
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Fusie van twee gemeentelijke belastingdiensten en verzelfstandiging in WGR of NV vorm.
 
Advisering grote gemeente inzake zeven verzelfstandigingen
Opdracht Advisering aan concerndirectie en wethouder Financiën inzake wenselijkheid en haalbaarheid van zeven te verzelfstandigen onderdelen. Begeleiding van het proces.
Trajectduur 2 jaar.
Resultaat Integrale advisering met betrekking tot juridische, organisatorische en bedrijfsmatige opzet van de individuele verzelfstandigingen alsmede de holdingstructuur.
 
Verzelfstandiging gemeentemuseum (30-40 medewerkers)
Opdracht Projectmanagement van het verzelfstandigingsproces.
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Museum ontvlochten uit gemeentelijke organisatie en ondergebracht in daarvoor opgerichte Stichting.
 
Verzelfstandiging gemeentelijke bibliotheek (120-140 medewerkers)
Opdracht Projectmanagement van het verzelfstandigingsproces.
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Bibliotheek ontvlochten uit gemeentelijke organisatie en ondergebracht in daarvoor opgerichte Stichting. Vervolgens fusie van andere gemeentelijke bibliotheek met deze stichting.
 
Intergemeentelijke samenwerking
Opdracht Voorzitter van overkoepelende stuurgroep.
Trajectduur 1 jaar
Resultaat Weer vlottrekken van een vastgelopen samenwerking op gebied van accomodaties voor sport, onderwijs en welzijn. Samenwerking werd succesvol gerealiseerd via een “ingroei”-model in een gezamenlijke houdstermaatschappij (N.V., ca. 400 medewerkers).
 
Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement