Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
      Onze achtergrond
      Wat doet ABC?
      Wat komt in aanmerking?
      Hoe kan ABC helpen?
      Onze totaaloplossing
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Onze achtergrond•Specialisten met langjarige ervaring

De ABC trajectmanagers zijn specialisten met langjarige ervaring bij het Rijk, Gemeenten, en Provincies. Zij hebben gewerkt in de meer bedrijfsmatige (uitvoerende) kant van de overheid.Deze achtergrond maakt hen tot deskundige en resultaatgerichte managers van trajecten waarbij de uitvoering van overheidstaken op een kostenefficiënte wijze op afstand wordt geplaatst.ABC Trajectmanagement is tot op heden bij de realisatie van tenminste 30 verzelfstandigingen en shared service constructies betrokken. Zie de pagina referenties voor een aantal van de door ons uitgevoerde projecten.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement