Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
      Verslag miniconferentie Musea
      Verslag miniconferentie Sport
      Verslag miniconferentie Belasting
Wij werken samen met
Contact
Verslag miniconferentie 21 septemberVerslag miniconferentie verzelfstandiging belastingheffing

Op 21 september 2009 organiseerde ABC Trajectmanagement een miniconferentie op het Kasteel de Hooge Vuursche met als thema:

“Verzelfstandigen van de gemeentelijke belastingafdeling: leuker en gemakkelijker?”

De bijeenkomst was bestemd voor wethouders, topambtenaren en hoofden van de gemeentelijke belastingafdelingen, die onderzoeken of overwegen om de uitvoering van het gemeentelijk belastingbeleid (waarderen, heffen en invorderen) te verzelfstandigen. Het programma , dat werd gepresenteerd door oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, bestond uit een drietal inleidingen, die elk werden gevolgd door een discussie met de zaal.

Op de conferentie zijn de volgende inleidingen gehouden:

  1. Presentatie van Cor Mul, oprichter van ABC Trajectmanagement, over de ‘beslisboom’ voor het verzelfstandigen van gemeentelijke taken en rollen van de gemeente specifiek ten aanzien van de belastingen (basisinfrastructuur). Hij ging in op de preferente organisatievorm en de verhouding tussen aandacht voor structuuraanpassingen, die elke verzelfstandiging met zich meebrengt, en veranderingen op het gebied van bedrijfscultuur.
  2. Presentatie van Jelle Hekman, wethouder van Amersfoort, over de invulling van de regiegemeente. Amersfoort loopt relatief voorop bij het vormgeven van de regiegemeente. Er zijn in de loop der jaren diverse uitvoerende diensten verzelfstandigd, merendeels in een overheids NV. Belastingen is nog niet aan de beurt geweest. Een eerdere poging om samen te werken met een buurgemeente op dit terrein is spaak gelopen, maar inmiddels staat belastingen weer volop “in de schijnwerper”.
  3. Presentatie van Huib Verhoeff, verbonden aan ABC Trajectmanagement, die betrokken is (resp. betrokken is geweest) bij verschillende verzelfstandigingen van belastingen. Hij heeft ook samen met anderen in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar deze pogingen tot verzelfstandiging. Zijn inleiding betrof dan ook een actueel overzicht en een aantal raadgevingen met betrekking tot het proces van verzelfstandigen.
Geïnteresseerden kunnen de handouts van de presentaties bij ons opvragen. Dat geldt ook voor de brochure “Samen leuker en gemakkelijker” met daarin het verslag van het onderzoek naar de ontwikkelingen en succesfactoren bij samenwerkingsverbanden op het gebied van lokale belastingen.

U kunt dat doen door een mail te sturen aan ABC@trajectmanegement.nl of h.verhoeff@trajectmanagement.nl.

Uiteraard kunt u voor nadere informatie ook telefonisch contact met ons opnemen (023-5321359).Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement