Home       Sitemap      
Organisatie
      Visie
      De gemeentelijke spagaat
      Kerntaken gemeente
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
De Gemeentelijke spagaatDoor tal van maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen staan overheden onder druk om hun dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Tegelijkertijd neemt op staatsniveau het overheidsbudget steeds verder af (mede als gevolge van de Europese Maastricht-criteria). Dit komt ook tot uiting komt in een krimpende geldstroom richting gemeenten.

Gelijktijdig wordt meer verantwoording geëist door de burgers (via de Raad) én een meer transparante dienstverlening. De gemeenten voelen en ervaren dit als de ... gemeentelijke spagaat.

Naast decentralisatie van rijkstaken veelal onder gelijktijdig vermindering van het budget. zijn daar de toenemende eisen van de mondige burger (consumentengedrag).

Hierdoor wordt het steeds moeizamer om alle noodzakelijke gemeentelijke functies over de volle breedte in elke gemeente, groot of klein, adequaat te vervullen. Feitelijk betekent dit meer investeringen, meer ambtenaren, meer kosten, terwijl de budgetten juist sterk onder druk staan.

Ziedaar de gemeentelijke spagaat.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement