Home       Sitemap      
Organisatie
      Visie
      De gemeentelijke spagaat
      Kerntaken gemeente
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Kerntaken gemeenteKerntaken en goede service aan de burger

De achterliggende jaren heeft in veel gemeenten een kerntakendiscussie plaatsgevonden. Meer recent is de aandacht voor de verbetering van de dienstverlening aan de burger.

Een wezenlijke bezinning en gedachtevorming over doelgroepen en hun verwachtingen die zij van de overheid hebben is hierbij essentieel. In veel gevallen heeft deze herbezinning nog niet plaatsgevonden c.q. (nog) niet geleid tot wezenlijke en noodzakelijke bijstellingen van de organisatie. Met name geldt dit voor de uitvoerende taken van de overheid.

In veel gevallen blijft het bij abstracte beleidskeuzen over de wijze waarop de gemeente haar essentiële functies wil vervullen. Om deze keuzen meer concreet organisatorisch vorm te geven én daarbij tevens kosteneffectief te organiseren kunnen de volgende 'implementatie-trajecten' een cruciale rol spelen.

Wij van ABC Trajectmanagement zetten graag onze jarenlange ervaring in bij
- Verzelfstandigen (resp. outsourcen) van gemeentelijke uitvoerende taken.
- Shared service centra, zowel binnen de gemeenten als gemeenteoverschrijdend.
- Professioneel vastgoedbeheer van accommodaties en ruimtelijk (groen)beheer.
- Samenwerking bij heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen.

Onze ervaring is dat voor bepaalde (overheids)taken het beter is dat werk op een bedrijfsmatige grondslag uit te voeren. De overheid is in haar beleidsmakende functie bureaucratisch georganiseerd (en moet dat ook zijn), maar uitvoerende activiteiten in welke vorm dan ook zijn juist gebaat bij een meer bedrijfsmatige structuur en aanpak.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement