Home       Sitemap      
Organisatie
      Visie
      De gemeentelijke spagaat
      Kerntaken gemeente
Dienstverlening
Expertise gebieden
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
VisieOnze maatschappij is continue in beweging. Zeker op het gebied van regelgeving. In een omgeving waar verandering vaak de enige constante factor is, is het voor het (lokale) bestuur moeilijk richting te geven aan beleid en de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

Nu de overheid meer transparantie en efficiency nastreeft, is het de taak van de (lokale) overheid om vorm te geven aan een goed functionerende bedrijfskundige organisatie.

Eén van vraagstukken die hierbij een belangrijke rol spelen is een heldere scheiding tussen beleid en uitvoering, waarbij beleidsmatige taken binnen de overheidsstructuur worden uitgevoerd en uitvoerende taken op bedrijfsmatige gronden worden georganiseerd. Outsourcing, verzelfstandiging, privatisering en samenwerking zijn middelen die hierbij met succes kunnen worden ingezet.

Wij van ABC Trajectmanagement zetten graag onze jarenlange ervaring in bij
- Verzelfstandigen (resp. outsourcen) van gemeentelijke uitvoerende taken.
- Shared service centra, zowel binnen de gemeenten als gemeenteoverschrijdend.
- Professioneel vastgoedbeheer van accommodaties en ruimtelijk (groen)beheer.
- Samenwerking bij heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2023
ABC trajectmanagement