Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
      Verzelfstandiging
           ABC visie
           Onze aanpak
           Voor wie geschikt?
           Interne verzelfstandiging
      Shared Service Centra
      Professioneel Vastgoedbeheer
      Gemeentelijke heffing en inning
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Gemeentelijke heffing en inningABC visie

Door maatschappelijke ontwikkelingen en afnemende overheidsbudgetten staan overheden onder druk om de dienstverlening te verbeteren. Er wordt meer verantwoording en een transparante dienstverlening geëist. Nagenoeg alle gemeenten bezinnen zich in dat licht op het concept 'kerntaken' (de 'core-business' van de gemeente), al wordt dat vaak anders genoemd. Tot een belangrijke kerntaak van de gemeente wordt in elk geval gerekend de heffing en inning van gemeentelijke belastingen. Gemeenten hebben dan ook vaak zelf een gemeentelijk uitvoeringsorgaan daarvoor. De belastingdiensten van de gemeenten voeren in grote lijnen hetzelfde dienstenpakket uit. In dit werkveld zijn op technisch vlak veel ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijk om bestanden te koppelen, waardoor meer efficiëncy bereikt wordt. Tevens is er de grote opkomst van digitale dienstverlening. De digitalisering levert voordelen op, maar brengt ook aanzienlijke investeringen in geld en kennis met zich mee. Met name de kleine, maar ook de middelgrote gemeenten kunnen moeilijk de investeringen opbrengen die nodig zijn om hun belastingdiensten aan de nieuwe eisen blijvend te laten voldoen.ABC heeft, op basis van inhoudelijke kennis van lokale belastingzaken, ervaring met het samenvoegen van belastingdiensten van verschillende gemeenten (aangevuld met Waterschappen) en deze onder te brengen in zgn. gemeenschappelijke regelingen. Door dit ABC traject ontstaat een professionele partner met voldoende content voor het integraal waarderen, heffen, invorderen en controleren van locale belastingen en heffingen. Daardoor ontstaat een bedrijf dat een totaal dienstenpakket kan aanbieden, een bedrijf ook dat zelfstandig vakkennis op het gebied van belastingen kan ontwikkelen, maar toch gelieerd blijft aan de klant. Wilt u meer hierover weten, klik dan op ABC@trajectmanagement.nl.Voor gemeenten die samen met andere gemeenten de administratieve afhandeling van de heffing en inning van de lokale belastingen in een gemeenschappelijke regeling willen onderbrengen om zo kwaliteits-, schaal- en efficiencyvoordelen te behalen. Wilt u meer hierover weten, klik dan op ABC@trajectmanagement.nl.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2024
ABC trajectmanagement