Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
      Verzelfstandiging
           ABC visie
           Onze aanpak
           Voor wie geschikt?
           Interne verzelfstandiging
      Shared Service Centra
      Professioneel Vastgoedbeheer
      Gemeentelijke heffing en inning
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Verzelfstandiging<< Terug naar verzelfstandigingDe inkomsten van de gemeenten komen steeds meer onder druk te staan en hierdoor worden nieuwe investeringen of activiteiten van de overheid meer dan kritisch bekeken en gevolgd. Voor die gemeentelijke onderdelen die een sterk uitvoerend (c.q. repetitief) karakter dragen en zeker die taken die in (directe of indirecte) concurrentie staan met het bedrijfsleven, worden door de maatschappelijke en politieke ontwikkeling meer en meer gedwongen om efficiƫnter te werken en te produceren. De traditionele gemeentelijke organisatorische opzet en inbedding, ontworpen voor het besturen en gebaseerd op het principe van gelijke behandeling, leent zich niet of in onvoldoende mate voor een echt bedrijfsmatige aanpak van pure uitvoeringstaken. De stap om dan de uitvoering van deze taken maar over te dragen aan de markt heeft als nadelig gevolg een beperking of zelfs een uitschakeling van de bestuurlijke invloed. Dat is een stap te ver. Zo raakt de (gemeentelijke) politiek haar bestuurlijke grip kwijt op publieke taken.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2022
ABC trajectmanagement