Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
      Verzelfstandiging
           ABC visie
           Onze aanpak
           Voor wie geschikt?
           Interne verzelfstandiging
      Shared Service Centra
      Professioneel Vastgoedbeheer
      Gemeentelijke heffing en inning
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Interne verzelfstandiging<< Terug naar verzelfstandiging

Tot interne verzelfstandiging kan besloten worden indien de bedrijfsvoering van de betreffende dienst (of afdeling) nog niet voldoende sterk is om tot externe verzelfstandiging (dus in een eigen rechtsvorm) over te gaan.

Uit onze praktijk blijkt dat interne verzelfstandigingen doorgaans lastig te realiseren zijn omdat:

  • het contract (managementcontract) eenzijdig opgezegd kan worden (door de gemeentelijke leiding);
  • het niet goed mogelijk is om een eigen bedrijfsvoering, -administratie en personeelsbeleid op een bedrijfsmatige wijze in te richten.
Een verzelfstandiging kan wel succesvol gerealiseerd worden indien de uit te voeren activiteiten georganiseerd worden in een zelfstandige rechtspersoon, waarbij de activiteiten dus wel in de overheidssfeer blijven, maar waardoor de beperkingen die inherent zijn aan de interne verzelfstandiging worden weggenomen. De gemeente kan daarin de enige aandeelhouder zijn, danwel deelnemen met nog een of meer andere aandeelhouders.

Voor het verzelfstandigen van culturele activiteiten wordt doorgaans de Stichting als rechtsvorm gekozen, waarbij de gemeente de stichting subsidieert of mede subsidieert.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2022
ABC trajectmanagement