Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
      Verzelfstandiging
           ABC visie
           Onze aanpak
           Voor wie geschikt?
           Interne verzelfstandiging
      Shared Service Centra
      Professioneel Vastgoedbeheer
      Gemeentelijke heffing en inning
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Professioneel vastgoedbeheerABC visie

Financiële tekorten en een uiterst beperkte ruimte voor nieuw of vernieuwend beleid zijn veel gehoorde klachten van gemeentelijke bestuurders. Een spreekwoordelijke blok aan het been in deze zijn o.a. de ontwikkelingskosten en exploitatieresultaten (lees: tekorten) van met name sport en cultuurfaciliteiten. Hoewel het hiermee samenhangende vastgoed op zich een waardevol bezit vormt (vaste activa), komt dat echter niet tot uiting in de financiële resultaten, maar wordt dit veelal ervaren als een financieel ondoorzichtig en onbestuurbaar fenomeen. In een poging deze gaten te dichten is nogal eens tot privatisering overgegaan (denk aan zwembaden en theaters), met als resultaat dat men beleidsmatig niets meer te vertellen had, maar vroeger of later toch met de financiële tekorten werd geconfronteerd.ABC Trajectmanagement heeft een model ontwikkeld waarmee door het activeren van deze bezittingen op de balans niet alleen financiële ruimte voor nieuw beleid wordt gecreëerd, maar tevens een methodiek wordt geleverd voor efficiëntere aanwending en exploitatie van dit vastgoedbezit. Het mes snijdt aldus aan twee kanten: enerzijds krijgt de gemeente juist meer i.p.v. minder financiële armslag terwijl anderzijds de kosten voor beheer en exploitatie dalen door een strakker gestructureerde en meer professionele aanpak van het beheer. Hierbij wordt gewaarborgd dat de politiek haar sturing behoudt en dat toekomstige waardestijgingen niet in particuliere zakken kunnen verdwijnen. Sport en cultuurvastgoed waren de eerste ervaringen op dit gebied, maar inmiddels is duidelijk dat al het gemeentelijk vastgoed naadloos past onder deze professionele aanpak.

N.B.
ABC Trajectmanagement neemt desgewenst het bijbehorende totale traject over. Van beleidsvoorbereiding, via het concipiëren van beleidsvoorstellen, de juridische, financiële en (personele) organisatorische uitwerking, tot en met de implementatie. Wij doen dit bij voorkeur met onze partner op juridisch, fiscaal en notariëel gebied: Loyens&Loeff (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Breda en Arnhem).Voor gemeenten die hun 'vaste activa' ook financieel actief willen laten werken en aldus de waarde daarvan meer tot uitdrukking willen laten komen in het totale financiële plaatje van de gemeente. Dit kan bereikt worden door een andere structurering van het totale bezit aan gemeentelijk vastgoed (gebouwen en terreinen). Wilt u meer hierover weten, klik dan op ABC@trajectmanagement.nlPagina afdrukken
Copyright 1995-2022
ABC trajectmanagement