Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
      Verzelfstandiging
           ABC visie
           Onze aanpak
           Voor wie geschikt?
           Interne verzelfstandiging
      Shared Service Centra
      Professioneel Vastgoedbeheer
      Gemeentelijke heffing en inning
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
Shared Service CentraABC visie

Een belangrijke politieke ontwikkeling is de schaalvergroting die o.a. te zien is bij het samenvoegen van gemeenten. Ook is de trend zichtbaar dat gemeenten meer richting beleid en regie gaan en de uitvoerende diensten op afstand zetten. Anderzijds vraagt de individuele complexiteit van ondersteunende taken als ICT, personeelszaken, repro en algemene zaken, maar ook financiën frequent om grote investeringen en beter en hoger opgeleid personeel. Daar waar in het recente verleden vanuit organisatorisch optiek decentralisatie van die taken een logische stap was, wordt nu uit kennis- en kostenoverwegingen steeds meer gevraagd om centralisatie daarvan in combinatie met een snellere en geïntegreerde dataverwerking. De belangrijkste waarden die hierbij gerealiseerd moeten worden zijn: klantgericht, innovatief, efficiënt en effectief, alsmede resultaatgericht werken.Voor gemeenten die hun verspreide ondersteunende en/of faciliterende aktiviteiten in één gespecialiseerde en professionele organisatie willen bundelen, zodat een betere en tevens meer efficiënte dienstverlening aan de gebruikers het gevolg is.ABC Trajectmanagement heeft ruime kennis en ervaring bij het opzetten en realiseren van Shared Service Centra, zowel binnen de gemeentelijke grenzen als voor intergemeentelijk gebruik. Indien u meer hierover wilt weten, klik dan op ABC@trajectmanagement.nl.Pagina afdrukken
Copyright 1995-2022
ABC trajectmanagement