Home       Sitemap      
Organisatie
Dienstverlening
Expertise gebieden
      Verzelfstandiging
           ABC visie
           Onze aanpak
           Voor wie geschikt?
           Interne verzelfstandiging
      Shared Service Centra
      Professioneel Vastgoedbeheer
      Gemeentelijke heffing en inning
Referenties
Cursus / kennisoverdracht
VDG Miniconferenties
Verslag Miniconferenties
Wij werken samen met
Contact
VerzelfstandigingABC visie

De inkomsten van de gemeenten komen steeds meer onder druk te staan en hierdoor worden nieuwe investeringen of activiteiten van de overheid meer dan kritisch bekeken en gevolgd. Meer >>Onze aanpak is gebaseerd op een model waarbij bepaalde uitvoerende taken in een bedrijfsmatig verband (gemeentelijke NV of BV) worden ondergebracht (verzelfstandigd), waarbij de gemeente (B&W) als aandeelhouders zeggenschap, betrokkenheid en controle kunnen blijven uitoefenen, zonder zich te hoeven inlaten met de concrete bedrijfsvoering. Meer >>De ABC-aanpak is bijzonder geschikt voor gemeenten die:
- een kleinere en slagvaardiger organisatie wensen
- de regierol van de overheid willen versterken
- uitvoerende taken op afstand willen plaatsen
- de bedrijfsvoering willen optimaliseren
- kostenvoordeel willen realiseren.

Anders dan bij privatisering waarbij de taak volledig aan de markt wordt overgedragen houdt de gemeente bij verzelfstandiging invloed op (de organisatie van) de uitvoering. Meer >>Tot interne verzelfstandiging kan besloten worden indien de bedrijfsvoering van de betreffende dienst (of afdeling) nog niet voldoende sterk is om tot externe verzelfstandiging over te gaan. Meer >>Pagina afdrukken
Copyright 1995-2023
ABC trajectmanagement